PLUSVOORZIENING LEFTEAM

LEFteam is in het schooljaar 2020-2021 aangewezen als Plusvoorziening voor de regio Maastricht-Heuvelland.

“Een plusvoorziening is een voorziening ten behoeve van de onderwijsinstellingen in een RMC-regio, die bestaat uit een gecombineerd programma van onderwijs, leidend naar het behalen van een startkwalificatie, zorg, hulpverlening en waar nodig arbeidstoeleiding. Deze voorziening wordt aangeboden aan jongeren tot 23 jaar, die zodanig ernstige problemen ondervinden op het gebied van financiën, gezondheid, huisvesting, sociale omgeving of maatschappelijk functioneren dat zij de onderwijsinstelling zonder diploma dreigen te verlaten.

Een plusvoorziening richt zich op de doelgroep studenten vo en mbo tot 23 jaar die nog staan ingeschreven op school maar dreigen uit te vallen. In het kader van VSV een belangrijke groep die per individu maatwerk nodig heeft. Het uiteindelijke doel is weer terug naar school of eventueel naar werk.”

Bron: Regionaal programma aanpak voortijdig schoolverlaten en begeleiding jongeren in kwetsbare positie 2020-2024 , RMC-regio Zuid-Limburg

  AANVRAGER

  Vul hieronder de gegevens van de aanvrager in. Dit kan bijvoorbeeld een onderwijsinstelling of bureau leerplicht etc.

  Naam organisatie *

  Voor- en achternaam *

  E-mailadres *

  Telefoonnummer


  POTENTIËLE LEFJONGERE

  Vul hieronder de gegevens van de potentiële LEFjongere in. We vragen in kader van AVG géén persoonlijke gegevens.

  Leeftijd

  Onderwijsniveau

  Is de betreffende leerling besproken in ‘het Knooppunt’?

  Toelichting: ‘het Knooppunt’ is opgericht door samenwerkingsverbanden van PO en VO en gemeenten in Zuid-Limburg. Leerlingen die (nog) niet besproken zijn in ‘het Knooppunt’ komen (nog) niet voor plaatsing bij de ‘Plusvoorziening LEFteam’ in aanmerking.

  Welke (hulp)organisaties zijn er nog meer bij deze jongere betrokken?

  (Bijvoorbeeld: Jeugdzorg, Ambulante begeleiding, etc.)

  Eventueel aanvullende informatie

  (Bijvoorbeeld: Waarom bij LEF, motivatie/uitdagingen jongere, etc.)