Na een jarenlange samenwerking op diverse terreinen, was het 25 september 2019 dan eindelijk zover. De samenwerkingsovereenkomst tussen VISTA college Entree-opleidingen Maastricht (voorheen Leeuwenborgh opleidingen) werd bekrachtigd met een handtekening onder het programma ‘Meer Kansen Voor Jongeren’.

Mevrouw E. Stijns-Konings, opleidingsmanager van VISTA college Entree-opleidingen én Dr. Jeroen Winkels, voorzitter bestuur van Stichting LEFteam, bezegelde daarbij formeel de samenwerking.

De alliantie ‘Buitenschoolse heroriëntatie voor overvraagde en overbelaste jongeren’ is gebaseerd op het bieden van een realistische talent-ontdekplek voor jongeren die dit hard nodig hebben. Een (stage)plek die gabaseerd is op maatwerk en daardoor beter aansluit en méér kansen biedt dan een reguliere stageplaats. Het ‘zorg-liefde-aandacht’-aspect is hierbij een belangrijk en doorslaggevend onderdeel. De samenwerking is zeldzaam in zijn soort. Er zijn in Nederland namelijk maar weinig samenwerkingen tussen onderwijs en burgerinitiatieven bekend. Dit maakt het tevens vrij uniek en ‘out of the box’! Het voorkomen van vroegtijdige schooluitval namelijk is niet alleen de zorg van het onderwijs, maar een zorg van ons allemaal. Vernieuwende maatregelen kunnen daarbij een verschil maken!

Het programma ‘Meer Kansen voor Jongeren’, is een initiatief van het Oranje Fonds. De Buitenschoolse heroriëntatie voor overvraagde en overbelaste jongeren wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds, Sint Clemens Stichting, Elisabeth Strouven Fonds, Projecten in Nederland (PIN) en Gemeente Maastricht.