BELONINGSBELEID

Zowel bestuursleden als leden van de LEFraad van advies ontvangen voor hun activiteiten géén salaris of vergoeding. Eventuele onkosten gemaakt door bestuurders, leden LEFraad van advies of vrijwilligers, bij het uitvoeren van activiteiten voor de stichting worden wel vergoed. De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van een algemeen coördinator, dit is een bezoldigde functionaris. Voor het overige maakt Stichting LEFteam gebruik van onbezoldigde vrijwilligers en stagiaires. Een strikte functiescheiding en duidelijke regels over handelingsbevoegdheid zorgt voor deze duidelijke beloningsstructuur binnen Stichting LEFteam.