SUBSIDIËNTEN

Stichting LEFteam is afhankelijk van financiële steun maar ook van sponsoring van producten en diensten in kader van Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen. Bekijk hieronder het overzicht van subsidienten die in financiële zin steun hebben verleend om onze missie waar te maken.

Oranje Fonds

Sinds de oprichting van Stichting LEFteam staat dit landelijke fonds garant voor daadkracht. Sinds schooljaar 2018/19 doen we binnen dit fonds mee met het driejarig programma ‘Meer Kansen Voor Jongeren’.

Dr. C.J. Vaillant Fonds

Het Dr. C.J. Vaillant Fonds is het Goede Doelen Fonds van de Landelijke Vereniging van Crematoria, dat sinds 1997 een breed palet aan goede doelen en waardevolle initiatieven ondersteunt.

Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof

De Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof geeft financiële ondersteuning aan sociale en maatschappelijke initiatieven in Maastricht en omgeving die een rol vervullen in een goed functionerende en leefbare samenleving.

Kansfonds

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving. LEFteam deed mee met de versneller: opgroeien in armoede. Met ons project ‘Buurzaam koken’ brachten we ouders en kinderen in de buurt bij elkaar. LEFjongeren deden hierbij veel ervaring op.

Elisabeth Strouven Fonds

Het Elisabeth Strouven Fonds biedt financiële ondersteuning, binnen de giftendomeinen sociaal-maatschappelijk, kunst & cultuur en natuur & landschap, in Maastricht en omstreken. In 2019 besloot dit fonds om zich als co-financierder in te zetten voor het programma ‘Meer Kansen Voor Jongeren’.

Mplooi Foundation

Mplooi Foundation, is een fonds dat ontstaan is als uiting van de maatschappelijke betrokkenheid van DSM. In 2020 besloot dit fonds om zich als co-financierder in te zetten voor het programma ‘Meer Kansen Voor Jongeren’.

Sint Clemens Stichting

Sint Clemens Stichting zet zich in voor kwetsbare jeugd tot 23 jaar. Grotendeels de primaire doelgroep van LEFteam. Zij bieden financiële ondersteuning aan sociale- en maatschappelijke organisaties. In 2019 besloot Sint Clemens Stichting om zich als co-financierder in te zetten voor het programma ‘Meer Kansen Voor Jongeren’.

Onze Buurt

Onze Buurt is een actie van de woningcorporaties verenigd in Ons Limburg. De actie bevordert de leefbaarheid in Limburg en reikt ieder jaar een kapitaal uit aan het beste buurtplan.

Gemeente Maastricht

Als sinds de oprichting van LEFteam in 2013 ondersteunt de gemeente Maastricht Stichting LEFteam in financiële zin; kortlopende projectmatige of éénjarige algemene subsidies.

KNR (PIN)

Projecten in Nederland is een commissie van de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen). De KNR-PIN heeft een katholieke grondslag, maar steunt ook niet-religieuze projecten. In 2019 besloot PIN om zich als co-financierder in te zetten voor het programma ‘Meer Kansen Voor Jongeren’.