VOOR WIE?

De leeftijd voor een talent-ontdekkingsreis is ruwweg tussen de 16 en 27 jaar. De doelgroep waar LEFteam zich op richt is het best samen te vatten in de volgende opsomming:

• Voortijdig schoolverlaters (VSV’ers); jongeren die geen startkwalificatie op zak hebben, en niet meer ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling.

• Thuiszitters; jongeren die zonder verlof niet meer naar school gaan.

• Overbelaste jongeren; jongeren die meervoudige ontwikkelingsproblemen hebben.

• Jongeren met een licht verstandelijke beperking.

• Risicojongeren; zoals mishandelde jongeren, jongeren met verslaafde ouders of jongeren met een achterstand.

• Spookjongeren; jongeren die niet staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen, maar wél in de gemeente leven.

• Onzichtbare jongeren oftewel nuggers, jongeren die geen onderwijs volgen, niet werken, geen uitkering ontvangen en niet staan ingeschreven als werkzoekende bij de Sociale Dienst.

• Jongeren die licht probleemgedrag vertonen.

• Dak- en thuisloze jongeren.

• Jonge vluchtelingen en asielzoekers.