AANMELDEN ONDERWIJSGERELATEERD

Stichting LEFteam werkt nauw samen met het onderwijs in Maastricht-Heuvelland / Zuid-Limburg. Onze samenwerkingspartners zijn scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs, het praktijkonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast werken we intensief samen met gemeentelijke instanties als Team Jeugd, Bureau Leerplicht, Bureau Voortijdig Schoolverlaten én de afdeling Sociale Zaken. Samen proberen we te voorkomen dat jongeren voortijdig stoppen met school. Geschikt voor jongeren die een duidelijk dagritme, maar ook zorg, liefde en aandacht nodig hebben. Dit kan bij LEFteam! En vaak in de vorm van een talent-ontdekkingsreis, waarbij het ontdekken van talent én het volgen van een stage gecombineerd kan worden.

Om de activiteiten van LEFteam te bekostigen staan diverse lokale en nationale fondsen, de Gemeente Maastricht en de Provincie Limburg (via het programma Voortijdig Schoolverlaten) garant. Financiering dus van verschillende partners, vooral om te voorkomen dat jongeren vanwege de complexe regelgeving en geldstromen tussen wal en schip vallen.

De aanvraag van een talentontdekkingsreis kan alléén geschieden door een onderwijsorganisatie, een gemeentelijke organisatie, een organisatie in het kader van de jeugdwet of een organisatie in kader van de wet maatschappelijke ondersteuning.

 

TIP VOOR OUDERS

Wij adviseren ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers van jongeren die graag in aanmerking willen komen voor een talent-ontdekkingsreis bij het LEFteam, de link van deze pagina te kopiëren, en deze vervolgens door te mailen naar bijvoorbeeld de zorgcoördinator of intern begeleider van school, schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, of een consulent van Team Jeugd van de gemeente waarin de jongere staat ingeschreven. Mogelijk kunnen zij na overleg met u de aanmelding verzorgen.

  AANVRAGER

  Naam organisatie *

  Onderwijsorganisatie, gemeentelijke organisatie, organisatie in kader van jeugdwet of organisatie in kader van wet maatschappelijke ondersteuning.

  Voor- en achternaam *

  E-mailadres *

  Telefoonnummer


  POTENTIËLE LEFJONGERE

  Vul hieronder de gegevens van de potentiële LEFjongere in. We vragen in kader van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) géén persoonlijke gegevens van de jongere.

  Leeftijd jongere

  Wat is de huidige leeftijd van de betreffende jongere?

  Onderwijsnummer

  Heeft de jongere een geldig onderwijsnummer en staat hij/zij dus momenteel ingeschreven bij een onderwijsinstelling.

  JANEE

  Onderwijsinstelling

  Bij welke onderwijsinstelling staat de betreffende jongere ingeschreven? Indien jongere niet meer staat ingeschreven, geef hier laatste onderwijsinstelling aan waar jongere ingeschreven heeft gestaan.

  VISTA CollegeYuverta mboTerra Nigra praktijkonderwijsVMBO MaastrichtBernard Lievegoed SchoolBonnefanten CollegePorta Mosana CollegeSint-MaartenscollegeSophianumStella Maris CollegeUnited World College MaastrichtZuyd HogeschoolMaastricht UniversityAnders, namelijk:

  Onderwijsniveau

  Wat is het onderwijsniveau dat wordt gevolgd op de betreffende onderwijsinstelling? Indien jongere niet meer staat ingeschreven, geef hier laatste onderwijsniveau aan dat de jongere heeft gevolgd.

  praktijkonderwijsVMBO BBVMBO KBVMBO TLHAVOVWOMBO niveau 1 = entreeopleidingMBO niveau 2MBO niveau 3MBO niveau 4HBOWOAnders, namelijk:

  Aanvullende informatie

  Heeft u nog meer informatie die van belang is? Noteer deze dan hier.

  Disclaimer

  Sinds schooljaar 2017-2018 zou iedere school in Zuid-Limburg een zogenaamd ‘Knooppunt’ moeten hebben. Echter deze naam is nog niet geheel ingeburgerd. Eigenlijk is het ‘Knooppunt’ de verzamelnaam voor aloude overleggen die plaatsvinden over een leerling/student waar op dat moment zorgen over bestaan. Dat deze bespreking(en) heeft/hebben plaatsgevonden, is vaak cruciaal bij een eventuele plaatsing voor een ‘talentontdekkingreis’ bij het LEFteam. Aanvullende informatie met wie overlegd is, kunt u eventueel invullen bij ‘aanvullende informatie’.

  De aanvraag kan pas verstuurd worden als deze checkbox is aangevinkt.