ANBI

Sinds 1 januari 2017 is Stichting LEFteam een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ oftewel ANBI. Op de site van de belastingdienst kun je dit checken. Ga naar: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ en zoek op ‘LEFteam’ onder instelling.

Wat zijn de grootste voordelen voor een particulier of bedrijf om een stichting met een ANBI-status, zoals Stichting LEFteam, te steunen?

1) Doet u een schenking of geeft u (een deel) van uw erfenis aan Stichting LEFteam, dan betaalt het LEFteam daarover géén erf- of schenkbelasting.
2) Doneert u iets aan Stichting LEFteam, dan mag u die donatie/gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit maakt het dus extra aantrekkelijker om ons te steunen.

Op de site van de belastingdienst staat nog gedetailleerde informatie  informatie.