ANBI

Sinds 1 januari 2017 is Stichting LEFteam een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ oftewel ANBI. Op de site van de belastingdienst kun je dit checken.

Wat zijn de grootste voordelen voor een particulier of bedrijf om een stichting met een ANBI-status, zoals Stichting LEFteam, te steunen?

1) Doet u een schenking of geeft u (een deel) van uw erfenis aan Stichting LEFteam, dan betaalt het LEFteam daarover géén erf- of schenkbelasting.
2) Doneert u iets aan Stichting LEFteam, dan mag u die donatie/gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit maakt het dus extra aantrekkelijker om ons te steunen.

Op de site van de belastingdienst staat nog gedetailleerde informatie  informatie.