GESCHIEDENIS EN ACHTERGROND

Stichting LEFteam is ontstaan uit een project dat in 2010 is opgericht door het Ministerie van OCW en de samenwerkende scholen in Zuid-Limburg. Het LEFteam is een groep jongeren die door omstandigheden zijn uitgevallen uit het reguliere onderwijs, maar het LEF hadden om de schoolbanken weer op te zoeken. Zij vertellen hun verhaal voor de klas, om zo preventief de aanval op de schooluitval tegen te gaan. Deze aanpak bleek zeer succesvol bij zowel leerlingen als bij docenten. Om deze kennis en ervaring niet verloren te laten gaan, is in augustus 2013 Stichting LEFteam opgericht.