MISSIE, VISIE & STATUTEN

Missie

Jongeren zijn tot veel in staat en hebben allemaal talenten. Aan jongeren die hun draai in het onderwijs of maatschappij even niet kunnen vinden, biedt LEF realistische talent-ontdekplekken aan in de vorm van een LEFtraject. LEF is een ‘social enterprise’, een stichting met vrijwilligers die voor de begeleiding van jongeren, indien nodig, samenwerkt met professionals. LEF verbindt relevante organisaties zoals opleidingen, gemeenten en hulpverleningsorganisaties.

Visie

LEF creëert nieuwe kansen voor jongeren in de leeftijd van 17 tot 27 jaar uit Maastricht-Heuvelland / Zuid-Limburg die zoekende zijn naar hun talenten en buiten de kaders van opleidingen vallen. Na een individueel en gestructureerd LEFtraject zijn deze jongeren beter voorbereid op de eisen die de huidige samenleving aan hen stelt, zoals terugkeer naar een opleiding of passend werk.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting LEFteam is dat de jongeren na een individueel LEFtraject weten waar hun kracht ligt en gemotiveerd zijn om een passende opleiding te volgen of een leerwerkplaats te vinden. Het LEFtraject biedt jongeren structuur en vorming door participatie in projecten. Deze kunnen zowel een educatieve, een ondernemende of een sociale setting hebben.