SAMENWERKINGEN

Om onze doelstellingen te realiseren, werken we samen met andere organisaties. Zo bundelen we de krachten. Samen sta je immers sterk!

VISTA COLLEGE

In 2019 tekenden het LEFteam en VISTA college Entreeopleidingen de alliantie ‘buitenschoolse heroriëntatie van overbelaste en overvraagde jongeren’. Deze intensieve samenwerking is gebaseerd op de samenwerking sinds de oprichting van het LEFteam. Met name op het bieden van een realistische talent-ontdekplek voor jongeren die dit hard nodig hebben. Een (stage)plek die gebaseerd is op maatwerk en daardoor beter aansluit en méér kansen biedt dan een reguliere stageplaats.

SERVE THE CITY

De stad verbinden door elkaar te helpen, dat is waar Serve the City voor staat. Ze helpen mensen die het moeilijk(er) hebben door sport, spel, muziek en zoveel meer. De samenwerking van LEFteam en Serve the City is een logische. Samen staan we sterk, en kunnen we elkaar versterken. Sinds september 2020 heeft Serve the City, ook haar intrek genomen in het schoolgebouw van LEFteam in Maastricht. Samen werkt écht!

STICHTING TAPIJNTUIN

Voor projecten met als LEF-ontdekgebied ‘plant & groene leefomgeving’, zoals bijvoorbeeld de ‘Smaaklessen groep 5/6 basisonderwijs’, willen we graag samenwerken met Stichting Tapijntuin. De Tapijntuin is een vrij toegankelijke plek waar bezoekers verrast worden door wat de natuur te bieden heeft aan gezonde producten. Hiernaast is de tuin de natuurlijke educatieve schakel in de buurt.

CITY DEAL

De City Deal is een groot internationaal multidisciplinair leefbaarheidsproject. In Maastricht georganiseerd door o.a. Hogeschool Zuyd en Universiteit Maastricht. Studenten van beide scholen ontmoeten elkaar bij Coöperatie Blauwdorp by LEFteam om ideeën uit te werken om de leefbaarheid in de wijk verbeteren.