Eind 2023 organiseerden de arbeidsmarktregio Drenthe i.s.m. de doorstroompunten* Zuid-Oost Drenthe en Zuid-West Drenthe de conferentie ‘Iedereen doet mee’. Deze conferentie heeft als doel een sluitende aanpak jeugdwerkloosheid te bereiken.  Stichting LEFteam werd als ‘best practice’ gevraagd om kennis te delen, te inspireren en te vertellen over onze visie en aanpak m.b.t. voortijdig schoolverlaten in het algemeen en Hikikomori in het bijzonder.

Kim van Arensbergen, founder en algemeen coördinator van het LEFteam, wist het aanwezige publiek aan het denken te zetten. Veel interesse hadden de bezoekers van de conferentie over de ervarings-expertise van het LEFteam m.b.t. Hikikomori; de geïsoleerde eenzaamheidsstoornis bij jongeren.

Het was voor het LEFteam ook zeer verfrissend en leerzaam om een dergelijke conferentie bij te wonen. Samen werken in optima forma. Goed om iedereen die hier mee bezig is te ontmoeten: van bestuur tot docent en van beleid tot trajectbegeleiders en burgerinitiatieven. Zullen meer doorstroompunten dit voorbeeld volgen?

* doorstroompunt = nieuwe naam voor RMC-regio