‘Tijdens de locatiebezoeken kwam naar voren dat jongeren het een groot voordeel vinden dat de (mensen in de) projecten zich niet opstellen als hulpverleners of officiële ‘instanties: de projectmedewerkers werden ervaren als gidsen voor het zetten van stappen in het leven.’ (citaat uit onderzoeksrapport Verwey-Jonker Instituut)

Het Oranje Fonds heeft in 2018 het initiatief genomen tot het programma ‘Meer Kansen voor Jongeren’ (MKvJ, 2018-2021). Stichting LEFteam was een van de achttien projecten die drie jaar lang werkten aan een beter toekomstperspectief voor kwetsbare jongeren in Maastricht-Heuvelland / Zuid-Limburg.  Er deden landelijk meer dan 2100 jongeren mee. Veel jongeren binnen het programma identificeerden zich met een migratieachtergrond. Ze volgden meestal praktijkonderwijs, een vmbo- of een mbo-opleiding. Voor ongeveer de helft gold dat zij bij aanvang nog geen startkwalificatie hadden.

Het onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeksinstituut Verwey-Jonker uit Utrecht, volgende het programma nauwlettend. De interessante resultaten zijn samengevat in een onderzoeksrapport.

Onderzoek : Verwey-Jonker Instituut in opdracht van Oranje Fonds
Auteurs: Dr. M. van der Klein / M. Kwakernaak, MSc / L.H.L. Reches, MSc