Een van de doelen van LEF is om jongeren, die (tijdelijk) niet meer naar school gaan, of onderwijs volgen maar daarbij extra ondersteuning nodig hebben, te motiveren de school toch af te maken. In de praktijk vaak jongeren die nog kwalificatieplichtig zijn.

Voor veel ‘praktisch’ ingestelde jongeren is deze kwalificatieplicht vaak een zware dobber. Vaak zijn de betreffende jongeren namelijk nog jong én hebben weinig zicht op hun toekomst.

Zo ook bij Raoul. Als 17 jarige begon hij met de entree-opleiding . Vanuit school kreeg hij een talentontdekkingsreis aangeboden bij LEF. Nu, twee jaar later, is Raoul zover. Zijn entree-opleiding niveau 1 heeft hij sinds december 2020 in de pocket. Door de verlengde talentontdekkingsreis heeft Raoul zijn talent verder kunnen ontdekken én doorontwikkelen. Raoul blijkt heer en meester te zijn op gebied van ICT: systeembeheer, configureren, bekabeling en zelfs live-streams opzetten. Hij heeft zich bij LEF ontpopt als een ware ‘ICT-master’. Dit werd ook onderstreept door de opleidingsmanager van het VISTA College, waarmee Raoul en LEFteam  een toelatingsgesprek hadden. Ondanks de ‘numerus fixus’ die op deze opleiding zit, is Raoul meteen toegelaten. Vanaf begin september start Raoul dus weer met een nieuwe avontuur: de opleiding ‘medewerker ICT support’ niveau 2. En met een voorsprong want de opgedane kennis en vaardigheden bij LEF zullen hem zeker gaan helpen. Go for it Raoul!

*1* kwalificatieplicht = de Rijksoverheid bedoelt met ‘kwalificatieplicht’ een soort minimaal opleidingsniveau dat in Nederland gehaald dient te worden (conform leerplichtwet 1969). Het staat gelijk aan minimaal een MBO niveau 2 of HAVO-diploma. Alléén een VMBO-diploma (kb, bb, tl) voldoet dus niet aan deze kwalificatieplicht.

*2* entree-opleiding =  eenjarige opstapniveau met als doel instromen op MBO niveau 2.

Het ‘kijkje in de keuken van LEF’ wordt nauwkeurig samengesteld met de toestemming van de betreffende jongere. Het geeft een beeld hoe LEF in de praktijk functioneert. Doorplaatsing van tekst en foto’s is toegestaan, wel met uitdrukkelijke vermelding van ‘copyright LEFteam’.