Een van de doelen van LEF is om jongeren, die (tijdelijk) niet meer naar school gaan, of onderwijs volgen maar daarbij extra ondersteuning nodig hebben, te motiveren de school toch af te maken. In de praktijk vaak jongeren die nog kwalificatieplichtig zijn. Voor veel ‘praktisch’ ingestelde jongeren is deze kwalificatieplicht, vaak in combinatie met andere factoren, een zware dobber. Zo ook bij Samir, als 19 jarige heeft hij een talentontdekkingsreis gehad bij het LEFteam.

Zijn autisme heeft Samir inmiddels een plekje kunnen geven. Op zijn ontdekkingsreis bij het LEFteam, kwam zijn politieke interesse al snel bovendrijven.  Samir is een uitstekende debater; eerlijk, gedreven en veel dossierkennis. Vorig jaar maart stond Samir tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op de lijst van de landelijke jongerenpartij JONG. Tijdens het verkiezingsevenement van het LEFteam, heeft Samir zijn partij nog onder de aandacht gebracht bij de aanwezige jongeren. Nu een jaar later staat Samir weer op de kieslijst van JONG, maar nu voor de Gemeenteraadsverkiezingen in Vaals. Aan ambitie géén gebrek bij Samir. ‘Ik wil de jongste wethouder van Nederland worden!’, zegt hij vol zelfvertrouwen. Van onze kant zeggen we: ‘Samir, als iemand veel ervaring en kunde heeft op gebied van sociale problemen en misstanden, dan ben jij het!’ Vraag is nu: ‘Hoe wil je aangesproken worden bij de installatie in de gemeente Vaals? Meneer de wethouder, meneer El-Baramawi of gewoon Samir?’😉 Veel succes kanjer!

Namens al je collega’s bij het LEFteam

Vragen aan Samir of JONG? Mail naar vaals@jong.vote

*1* kwalificatieplicht = de Rijksoverheid bedoelt met ‘kwalificatieplicht’ een soort minimaal opleidingsniveau dat in Nederland gehaald dient te worden (conform leerplichtwet 1969). Het staat gelijk aan minimaal een MBO niveau 2 of HAVO-diploma. Alléén een VMBO-diploma (kb, bb, tl) voldoet dus niet aan deze kwalificatieplicht.

*2* entree-opleiding =  eenjarige opstapniveau met als doel instromen op MBO niveau 2.

Het ‘kijkje in de keuken van LEF’ wordt nauwkeurig samengesteld met de toestemming van de betreffende jongere. Het geeft een beeld hoe LEF in de praktijk functioneert. Doorplaatsing van tekst en foto’s is toegestaan, wel met uitdrukkelijke vermelding van ‘copyright LEFteam’.