MDT staat voor Maatschappelijke Diensttijd; een nieuw initiatief van de overheid om jongeren maatschappelijk bewust te maken. Jongeren kunnen vrijwillig of onder schooltijd hun MDT vervullen. Ook zal de MDT in de toekomst verplicht gesteld worden voor jongeren zonder diploma.

Vandaar dat Stichting LEFteam samen met diverse samenwerkingspartners een dijk van een plan hebben ingediend bij het Ministerie van VWS, genaamd: MDT ‘GO OLDLINE’. Deze Limburgse MDT richt zich op het online mobiel maken van senioren. Kortweg helpen jongeren senioren bij hun eerste online stappen. Speciaal voor senioren die geen online ervaring hebben, of senioren die kampen hebben met geheugenverlies (dementie). Juist in deze periode, waar vanwege corona fysiek contact niet altijd mogelijk is, is het gebruik van ‘beeldbellen’ sterk in de belangstelling gekomen. Maar dit is niet voor iedereen weggelegd. Wij willen met de MDT ‘GO OLDLINE’ dit voor iedere Limburger op leeftijd mogelijk maken.

Overzicht samenwerkingspartners MDT ‘GO OLDLINE’: Bernard Lieve Goed School • Bureau Voortijdig Schoolverlaten Noord- en Midden Limburg • Clockaid • Educatour • Fietsen Alle Jaren Maastricht • Gemeente Maastricht – team Sociaal • Jongeren Netwerk Limburg • KRACHT 12 • Kr8tig Midden-Limburg • Praktijk Sander Videler • Serve the City • Sint Clemens Stichting • Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland/Zuid-Limburg • Sportief Besteed Groep Delft • Stadsbakkerij LEF • Stichting LEFteam • Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof • Terra Nigra Praktijkonderwijs • United World College • VISTA College