Samen met tal van samenwerkingspartners als het VISTA College – Kunst Theater en Media, Serve the City, Bernard Lievegoed School, CITAVERDE College Heerlen (Yuverta vanaf nu), Terra Nigra praktijkonderwijs, Jongeren Netwerk Limburg, is het LEFteam in de running om de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) naar Zuid-Limburg te krijgen. De MDT is een Rijksprogramma waarbij jongeren in heel Nederland zich maatschappelijk gaan inzetten. Zeg maar een soort dienstplicht voor jongeren, maar dan op maatschappelijk gebied.

 Juist omdat Stichting LEFteam bijzonder veel ervaring heeft op gebied van Voortijdig Schoolverlaten, hebben we de ‘MDT Media Master’ vorm gegeven samen met onze Zuid-Limburgse onderwijspartners. Collega’s die net als het LEFteam de kracht van de praktijk gebruiken als aanval op de schooluitval.

 

De ‘MDT Media Master’ slaat een brug tussen ‘jong’ en ‘oud’. Het is een vervolg op een al eerder gesignaleerde behoefte bij ouderen. Door jongeren hier aan deel  te laten nemen vergroten we de Maatschappelijke impact.

 

Eind november krijgen we de uitslag. Fingers crossed.