Mplooi Foundation, steunt Stichting LEFteam met een financiële bijdrage voor het geprognotiseerd begrotingstekort van 2021. Hiermee wordt de continuïteit van het project voor 2021 veiliggesteld.

Het bestuur van de Mplooi Foundation vindt de ‘buitenschoolse heroriëntatie van overbelaste jongeren’ goed passen binnen de visie en missie van het fonds. Het doel van Mplooi Foundation is dan ook om talent te behouden, carrièremogelijkheden te ontwikkelen en jongeren perspectief op de arbeidsmarkt te bieden. Ze richten zich primair op projecten waar opleiding, techniek en kwetsbare doelgroepen centraal staan.
Dit project is gebaseerd op een cofinanciering van het Oranje Fonds, Elisabeth Strouven Fonds, Sint Clemens Stichting, KNR-PIN en de gemeente Maastricht.

Stichting LEFteam is bijzonder verheugd over de steun, zodat we ons óók in 2021 kunnen blijven focussen op onze doelstelling: het creëren van nieuwe kansen voor jongeren in de leeftijd van 14 tot 27 jaar uit Zuid-Limburg.