Op 1 februari 2024 verwelkomt Stichting LEFteam een nieuwe secretaris in het bestuur: Nyarai Martens. De 23-jarige Nyarai is geen onbekende voor LEFteam. Geboren en getogen in Maastricht, is ze na haar middelbare schoolcarrière op het Bernard Lievegoed College Maastricht gestart met de opleiding ‘Media & Event’ aan het SintLucas in Eindhoven. Na een succesvolle eindstage bij het LEFteam, waar ze onder andere het evenementen ‘Winter in Blue’ en ‘Smaaklessen groep 7/8’ vormgaf en coördineerde, slaagde ze met veel lof voor deze opleiding. Momenteel oriënteert Nyarai zich in de juridische sector,  ze heeft inmiddels haar propedeuse ‘Rechten’ behaald.

Naast Nyarai’s bijzondere vakinhoudelijke kwaliteiten brengt een jong bestuurslid natuurlijk ook een dieper begrip van de specifieke uitdagingen en behoeften van kwetsbare jongeren met zich mee. Door haar eigen ervaringen en inzichten te delen, kan ze bijdragen aan een meer empathische en effectieve benadering van de problemen waarmee de doelgroep van LEFteam te maken heeft. Dit draagt bij aan een inclusiever en doelgerichter beleid, omdat de besluitvorming direct beïnvloed kan worden door de mensen voor wie de stichting zich inzet.

Wij wensen Nyarai veel succes en wijsheid toe!