De Jongerenraad Maastricht heeft in 2013 met steun van het uitvoeringsprogramma ouderen, een succesvolle start gemaakt met kennismakingslessen onder de noemer operatie Ipad. Vele ouderen hebben hier aan meegedaan, zowel intra- als extramuraal en ouderen die woonachtig zijn in Maastricht. De kennismakingslessen vonden plaats op de locaties van Vivre en Mosae Zorggroep.

Om deze opgebouwde kennis niet verloren te laten gaan en om ouderen wegwijs te maken in de wereld van tablets, wil Stichting LEFteam een vervolg bieden op bovenstaand succes; we willen de kennismakingslessen omzetten in beginnerscursussen voor 65-plussers.

De lessen zijn bestemd voor ouderen die al enigszins een basis hebben met de iPad én graag meer willen weten of zij die de kennismakingscursus hebben gevolgd. Het is een logisch vervolg op de kenningsmakingslessen. De cursus wordt gegeven op één locatie, namelijk de locatie van Stichting LEFteam: Elisabeth Strouvenlaan 51A. De 65-plussers dienen woonachtig te zijn Maastricht. Het hebben van een iPad is géén must.

De cursussen worden gegeven en begeleid door Maatschappelijke stagiaires van alle niveau’s, LEF-jongeren en vrijwilligers. Voor meer informatie over de beginnerscursussen voor de iPad kijkt u op de projectpagina.