Zondag 16 maart vond in het Eiffel-gebouw aan de Bosschtraat te Maastricht de finale plaats van Stadsgoud, een initiatief van Stichting Elisabeth Strouven: https://www.elisabethstrouven.nl/

Deze stichting deed eerder een oproep naar goede ideeën om de armoede in Maastricht te bestrijden. De stichting reserveerde € 100.000, – om de allerbeste ideeën mee te helpen ontwikkelen. Dit bedrag werd zondag 16 maart verdeeld onder de winnende ideeën.

Ook in Maastricht zijn mensen die moeilijk kunnen rondkomen, mensen die zich onvoldoende kunnen ontplooien, kinderen die hun talenten niet goed kunnen ontwikkelen, mensen die eenzaam zijn. Stichting Elisabeth Strouven steunt initiatieven die de omstandigheden van mensen helpen verbeteren. Maar de stichting kan dat niet alleen. Om initiatieven werkelijkheid te laten worden is de inzet van elke burger hard nodig. Daarom de oproep aan een ieder die zich aangesproken voelt tot het indienen van gouden ideeën: Stadsgoud.

Stichting Elisabeth Strouven wil hulp en bijstand verlenen en bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van burgers en samenleving in Maastricht en omstreken. De Stichting doet dat door financieel bij te dragen aan projecten van organisaties en instellingen die actief zijn in de sociaal-maatschappelijke en culturele sector. Hierdoor kunnen initiatieven tot bloei komen en bijdragen aan een goed functionerende, leefbare samenleving.