‘De uitbreiding van de rol van RMC tot 27 jaar biedt vooral mogelijkheden voor jongeren die geen opleiding volgen of werk hebben. Om juist deze jongeren in beeld te brengen én te houden bieden wij hen de kans om zich te (blijven) ontwikkelen waardoor zij (blijven) meedoen in de maatschappij.’ Ingrado ( Klik hier voor: Miljoennota 2023 bevestigt uitbreiding RMC tot 27 jaar)

 

RMC-regio’s geven aan dat zij verschillende diensten aanbieden aan jongeren tussen de 23 en 27 jaar. Vaak gaat dit in afstemming met lokale partners. De aangeboden diensten lopen per RMC regio uiteen.

  • Studiekeuzebegeleiding en begeleiding naar school;
  • Begeleiding naar stage en leerwerkplekken;
  • Begeleiding naar werk;
  • Begeleiding naar participatie/beschut werk/dagbesteding;
  • Begeleiding naar hulpverlening of (jeugd/wmo)zorg;
  • Jongeren in beeld brengen (afhankelijk van beschikbare gegevens);
  • Jongeren outreachend benaderen (huisbezoeken);
  • Netwerkactiviteiten voor doorverwijzingen jongeren (W&I en onderwijs);
  • Scholingsadviesgesprekken jongeren die een uitkering Participatiewet of WW-uitkering aanvragen;
  • Scholingsadviesgesprekken jongeren vanuit pro/vso;

* Stichting LEFteam kan een belangrijke rol betekenen in de invulling van de in groen aangegeven diensten.

 

‘Overgangen tussen wetten – Jeugdwet en Wmo, RMC-wet en Participatiewet – staan een integrale aanpak in de weg.’ Ingrado (Klik hier voor: Participatie in het onderwijs)