‘In een periode dat veel jongeren in Nederland achteruit gingen in mentaal welbevinden (NJi, 2021) kregen de MkvJ-projecten het voor elkaar om jongeren qua mentale en fysieke gezondheid op hetzelfde niveau te houden. Of, in ongeveer een derde van de gevallen, zelfs iets vooruit te laten gaan. Dat alles mag een klein wonder worden genoemd in de moeilijke tijd die de coronacrisis voor veel jongeren vormde.’ (citaat uit onderzoeksrapport Verwey-Jonker Instituut)

Het Oranje Fonds heeft in 2018 het initiatief genomen tot het programma ‘Meer Kansen voor Jongeren’ (MKvJ, 2018-2021). Stichting LEFteam was een van de achttien projecten die drie jaar lang werkten aan een beter toekomstperspectief voor kwetsbare jongeren in Maastricht-Heuvelland / Zuid-Limburg.  Er deden landelijk meer dan 2100 jongeren mee. Veel jongeren binnen het programma identificeerden zich met een migratieachtergrond. Ze volgden meestal praktijkonderwijs, een vmbo- of een mbo-opleiding. Voor ongeveer de helft gold dat zij bij aanvang nog geen startkwalificatie hadden.

Het onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeksinstituut Verwey-Jonker uit Utrecht, volgende het programma nauwlettend. De interessante resultaten zijn samengevat in een onderzoeksrapport.

Onderzoek : Verwey-Jonker Instituut in opdracht van Oranje Fonds
Auteurs: Dr. M. van der Klein / M. Kwakernaak, MSc / L.H.L. Reches, MSc