‘Dat gebeurde buiten de traditionele hulpverleningscontext: zonder wachtlijsten en zonder indicaties. De projecten stonden vaak los van de eerdere instituties waar jongeren mee te maken hadden gehad en waar zij vaak geen vertrouwen meer in hadden.’ (citaat uit onderzoeksrapport Verwey-Jonker Instituut)

Het Oranje Fonds heeft in 2018 het initiatief genomen tot het programma ‘Meer Kansen voor Jongeren’ (MKvJ, 2018-2021). Stichting LEFteam was een van de achttien projecten die drie jaar lang werkten aan een beter toekomstperspectief voor kwetsbare jongeren in Maastricht-Heuvelland / Zuid-Limburg.  Er deden landelijk meer dan 2100 jongeren mee. Veel jongeren binnen het programma identificeerden zich met een migratieachtergrond. Ze volgden meestal praktijkonderwijs, een vmbo- of een mbo-opleiding. Voor ongeveer de helft gold dat zij bij aanvang nog geen startkwalificatie hadden.

Het onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeksinstituut Verwey-Jonker uit Utrecht, volgende het programma nauwlettend. De interessante resultaten zijn samengevat in een onderzoeksrapport.

Onderzoek : Verwey-Jonker Instituut in opdracht van Oranje Fonds
Auteurs: Dr. M. van der Klein / M. Kwakernaak, MSc / L.H.L. Reches, MSc