LEFteam biedt buitenschoolse heroriëntaties voor jongeren, die (tijdelijk) niet leerbaar of schoolbaar zijn. Want thuiszitten, hoe kort dan ook, is géén optie! Onderzoek wijst uit dat hoe langer jongeren thuiszitten, hoe groter de afstand tot onderwijs c.q werk wordt. Kent u iemand, die op het punt staat te stoppen met school,  of al gestopt is? Mogelijk is de talentontdekkingsreis bij LEFteam een interessant alternatief!

Aanmelden kan heel gemakkelijk via: https://lefteam.nl/onderwijsgerelateerd/

Kengetallen: Schooljaar 2019/2020 telde Zuid-Limburg (RMC 39) 886 voortijdige schoolverlaters (VSV’ers). 65% jongens, 35% meisjes. De grootste aantallen VSV’ ers zitten in de leeftijdscategorie 17 t/m 23 jaar. Bron: Ministerie van OCW: https://cijfers.duo.nl/ibi_apps/bip/portal/vsv_portal