Kijkje in de keuken van LEF: Safa

Een van de doelen van LEF is om jongeren, die (tijdelijk) niet meer naar school gaan, of onderwijs volgen maar daarbij extra ondersteuning nodig hebben, te motiveren de school toch af te maken. In de praktijk vaak jongeren die nog kwalificatieplichtig zijn. Voor veel...
Kijkje in de keuken van LEF: Safa

Kijkje in de keuken van LEF: Safa

Een van de doelen van LEF is om jongeren, die (tijdelijk) niet meer naar school gaan, of onderwijs volgen maar daarbij extra ondersteuning nodig hebben, te motiveren de school toch af te maken. In de praktijk vaak jongeren die nog kwalificatieplichtig zijn. Voor veel...

Toch vooruitgang op mentaal welbevinden, ondanks Corona

Toch vooruitgang op mentaal welbevinden, ondanks Corona

'In een periode dat veel jongeren in Nederland achteruit gingen in mentaal welbevinden (NJi, 2021) kregen de MkvJ-projecten het voor elkaar om jongeren qua mentale en fysieke gezondheid op hetzelfde niveau te houden. Of, in ongeveer een derde van de gevallen, zelfs...

Géén schooluitval

Géén schooluitval

'Veel MKvJ-jongeren bleven naar school gaan en vielen dus niet uit. Een aantal projecten hebben gefunctioneerd als vervangend onderwijs tijdens de coronacrisis: de projecten waar leerwerktrajecten werden aangeboden zijn in die zin belangrijk geweest.' (citaat uit...

Geen hulpverleners maar gidsen

Geen hulpverleners maar gidsen

'Tijdens de locatiebezoeken kwam naar voren dat jongeren het een groot voordeel vinden dat de (mensen in de) projecten zich niet opstellen als hulpverleners of officiële ‘instanties: de projectmedewerkers werden ervaren als gidsen voor het zetten van stappen in het...

Zonder wachtlijsten, zonder indicaties

Zonder wachtlijsten, zonder indicaties

'Dat gebeurde buiten de traditionele hulpverleningscontext: zonder wachtlijsten en zonder indicaties. De projecten stonden vaak los van de eerdere instituties waar jongeren mee te maken hadden gehad en waar zij vaak geen vertrouwen meer in hadden.' (citaat uit...

Inspringen waar andere organisaties geen raad meer wisten

Inspringen waar andere organisaties geen raad meer wisten

'De projecten sprongen vaak in waar andere organisaties zich geen raad meer wisten, bijvoorbeeld wanneer jongeren problemen hadden op meerdere domeinen. Op deze locaties werden de jongeren behandeld als mensen met kansen, dromen, talenten en krachten: als jongeren die...

Nieuw LEFproject: beeldbellen voor iedereen!

Nieuw LEFproject: beeldbellen voor iedereen!

Tablets en smartphones zijn niet meer weg te denken in onze huidige maatschappij. Ze worden volop ingezet om ons leven een stukje aangenamer te maken. Echter, veel (eenzame) ouderen maken nog relatief weinig gebruik van deze handige online hulpmiddelen. Vaak zijn het...

NLdoet, een record met 49 vrijwilligers!

NLdoet, een record met 49 vrijwilligers!

Dit jaar voor de tiende keer deed LEFteam mee aan NLdoet: een jubileum. In 2012 startten wij met geweldige landelijke initiatief van het Oranje Fonds. Nu anno 2022 is NLdoet een jaarlijks terugkerend evenement bij Stichting LEFteam, waar LEFjongeren, studenten,...