Begin oktober 2020 kregen we van de ‘programmamanager Beleid & Ontwikkeling’ van de gemeente Maastricht het goede nieuws dat LEFteam is opgenomen als Plusvoorziening in het ‘Regionaal programma aanpak voortijdig schoolverlaten en begeleiding jongeren in kwetsbare positie 2020-2024, RMC 39 (Zuid-Limburg)’.

Dit programma omschrijft de Plusvoorziening als volgt: “Een plusvoorziening is een voorziening ten behoeve van de onderwijsinstellingen in een RMC-regio, die bestaat uit een gecombineerd programma van onderwijs, leidend naar het behalen van een startkwalificatie, zorg, hulpverlening en waar nodig arbeidstoeleiding. Deze voorziening wordt aangeboden aan jongeren tot 23 jaar, die zodanig ernstige problemen ondervinden op het gebied van financiën, gezondheid, huisvesting, sociale omgeving of maatschappelijk functioneren dat zij de onderwijsinstelling zonder diploma dreigen te verlaten. De plusvoorziening richt zich op de doelgroep studenten vo en mbo tot 23 jaar die nog staan ingeschreven op school maar dreigen uit te vallen. In het kader van VSV een belangrijke groep die per individu maatwerk nodig heeft. Het uiteindelijke doel is weer terug naar school of eventueel naar werk.”

Meteen vanaf schooljaar 2020-2021 is het LEFteam gestart met de begeleiding en coaching van jongeren die aan bovenstaande profiel voldoen. Dit uiteraard in nauw overleg met de betreffende onderwijsinstelling eventueel gecombineerd met Team Leerplicht. Vanaf april 2021 is er zelfs een directe mogelijkheid gefaciliteerd om studenten aan te melden bij het LEFteam voor de Plusvoorziening.

https://lefteam.nl/plusvoorziening-lefteam/

Zo vormt óók het LEFteam een knooppunt in de preventieve (en curatieve) aanpak om Voortijdig Schoolverlaten tegen te gaan.