Kijkje in de keuken van LEF: Safa

Kijkje in de keuken van LEF: Safa

Een van de doelen van LEF is om jongeren, die (tijdelijk) niet meer naar school gaan, of onderwijs volgen maar daarbij extra ondersteuning nodig hebben, te motiveren de school toch af te maken. In de praktijk vaak jongeren die nog kwalificatieplichtig zijn. Voor veel...
Géén schooluitval

Géén schooluitval

‘Veel MKvJ-jongeren bleven naar school gaan en vielen dus niet uit. Een aantal projecten hebben gefunctioneerd als vervangend onderwijs tijdens de coronacrisis: de projecten waar leerwerktrajecten werden aangeboden zijn in die zin belangrijk geweest.’...
Geen hulpverleners maar gidsen

Geen hulpverleners maar gidsen

‘Tijdens de locatiebezoeken kwam naar voren dat jongeren het een groot voordeel vinden dat de (mensen in de) projecten zich niet opstellen als hulpverleners of officiële ‘instanties: de projectmedewerkers werden ervaren als gidsen voor het zetten van stappen in...
Zonder wachtlijsten, zonder indicaties

Zonder wachtlijsten, zonder indicaties

‘Dat gebeurde buiten de traditionele hulpverleningscontext: zonder wachtlijsten en zonder indicaties. De projecten stonden vaak los van de eerdere instituties waar jongeren mee te maken hadden gehad en waar zij vaak geen vertrouwen meer in hadden.’ (citaat...